Categories Menu

Wprowadzono dnia 30 lis 2015

Efektywność energetyczna – zmiana taryfy

Efektywność energetyczna – zmiana taryfy

W związku z wygaśnięciem obowiązku uzyskania i przedstawiania do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw efektywności energetycznej lub uiszczania opłaty zastępczej za rok 2016 regulator rozpoczął proces wzywania Przedsiębiorstw ciepłowniczych do zmian taryf dla ciepła.  Oferujemy Państwu usługę przeprowadzenia takiego procesu przy uwzględnieniu mechanizmów ochrony strony przychodowej Przedsiębiorstwa. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.