Categories Menu

Wprowadzono dnia 29 sie 2018

CO2 – wzrost cen uprawnień i konieczność zmian taryf dla ciepła

CO2 – wzrost cen uprawnień i konieczność zmian taryf dla ciepła

Spektakularny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 jest problemem zarówno dla przedsiębiorstwa jak i Regulatora oraz odbiorców.

Naszym zdaniem warto zweryfikować i zaktualizować swoje kalkulacje taryfowe i ewentualnie wystąpić z wnioskiem do URE o zmianę taryfy.

W tej chwili prowadzimy już kilka takich postępowań.

Słuszność naszego stanowiska potwierdzenie znalazło w artykule Dziennika Gazeta Prawna z 28.08.,2018 r., gdzie w wywiadzie swoją opinię na  temat m. in. konieczność podwyżek cen ciepła oraz wzrostu cen CO2 wyraża Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Pan Maciej Bando.

Link do artykułu znajduje się tu: wywiad z Prezesem URE.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu

 

Ps. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres sekretariat@msg-e.pl.