Categories Menu

Usługi

Zdobywane przez nas doświadczenia pozwalają na sukcesywne wzbogacanie wachlarza oferowanych przez nas usług. Naszym priorytetem jest zapewnienie maksymalnego wsparcia Klientom w wypełnianiu wymagań Właściciela, zmieniającego się prawa czy też kreowania nowych własnych rozwiązań.

  • Dedykowane taryfy dla energii
  • Dedykowane taryfy dla wody i ścieków,
  • Wdrażanie systemów klasy BusinessIntelligence bazujących na rozwiązaniach ORACLE,
  • Zmiany taryf w okresie ich obowiązywania
  • Prowadzenie postępowań koncesyjnych,
  • Wdrożenia autorskiego systemu analiz klasy Business Intelligence bazującego na rozwiązaniach korporacji ORACLE,
  • Opracowanie koncepsji systemu controllingu,
  • Dostosowanie ewidencji księgowej do wymagań legislatora czy też potrzeb własnych organizacji,
  • Opracowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,