Categories Menu

O nas

MSG-e stanowi zespół ekspertów wyspecjalizowanych w obsłudze firm z branż energetycznej oraz utility. W chwili obecnej nasz profil to firma doradczo-szkoleniowo-wdrożeniowa.
Unikalne połączenie kompetencji z zakresu technologi, ekonomii, informatyki oraz prawa pozwala nam na zaoferowanie kompletnej palety usług związanych ze wsparciem biznesu.
Gwarantuje to u naszych Klientów osiąganie celów biznesowych oraz sprawne poruszanie w gąszczu nowych regulacji oraz stale powiększających się zasobów informacyjnych.
Nasze kompetencje są rynkowo weryfikowane od ponad 10 lat. W tym okresie bez wątpienia udało się nam sprostać wymaganiom stawianym przez naszych Klientów, co znajduje swoje odzwierciedlenie w osiąganych przez nich wynikach finansowych.
Wieloosobowy skład zespołu wyklucza ryzyko utraty ciągłości realizacji zawartych umów w przypadku niedyspozycji jednego specjalisty. Tak zorganizowana praca ma przede wszystkim zabezpieczyć strony przed utratą wiedzy, informacji oraz pozwolić na wywiązanie się z krótkich terminów jakie narzucają harmonogramy czy też Regulator w przypadku działalności koncesjonowanej. Nasi konsultanci posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług dla podmiotów z sektora energetycznego w tym w branży ciepłowniczej. Realizujemy nasze usługi dla wielu klientów prowadząc w chwili obecnej kilka procesów zatwierdzenia taryf przed Prezesem URE, co pozwala naszym specjalistom na bieżąco nadążać za wymaganiami zarówno legislatora jak i regulatora.

Posiadamy uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.