Categories Menu

Produkty

Nieustannie rozszerzamy wachlarz oferowanych przez nas usług. Obecnie oferujemy:

  • Opracowanie dedykowanych taryf dla ciepła wraz ze zmianami w okresie ich stosowania
  • Opracowanie analiz opłacalności, w tym rozwiązań kogeneracyjnych
  • Wdrażanie systemów klasy BusinessIntelligence bazujących na rozwiązaniach ORACLE
  • Opracowanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowa
  • Opracowanie dedykowanych taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków
  • Opracowanie analiz efektywnego korzystania z centralnego ogrzewania przez Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty
  • Szkolenia