Categories Menu

Wprowadzono dnia 17 lis 2018

Gorąca oferta szkoleniowa na chłodne dni – jesień 2018

Gorąca oferta szkoleniowa na chłodne dni – jesień 2018

Na początku wymagającego sezonu grzewczego rozpoczynamy kolejny cykl szkoleń, które mają na celu uaktualnienie wiedzy związanej z taryfikacją ciepła oraz przedstawienie wyzwań, przed którymi stoją Państwa przedsiębiorstwa.

Okres ostatnich miesięcy stawia przed Przedsiębiorstwami Energetyki Cieplnej ogromne wyzwania z reperkusjami w przyszłość, które praktycznie
z każdym dniem rosną. Energia elektryczna, węgiel, gaz, ceny uprawnień do emisji CO2, sytuacja na rynku pracy, to tylko niektóre z elementów tworzących tzw. presję cenową. Ostatnio doszedł kolejny niekorzystny aspekt, a mianowicie wysokie temperatury zewnętrzne. Śledząc bieżącą sytuację prawną musimy stwierdzić, że przedsiębiorstwa zostają same z tymi problemami, a jednocześnie blokuje się im często możliwości dostosowania swoich cenników do zmienionej rzeczywistości. Tym zagadnieniom poświęcone zostały przede wszystkim nasze szkolenia.

Wszystkim, którzy chcieliby zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności związane z konstruowaniem wniosków taryfowych, dedykujemy cykl praktycznych szkoleń jakie zostaną przeprowadzone w następujących terminach i destynacjach:

Prosimy o przesyłanie pytań na adres sekretariat@msg-e.pl z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Serdecznie zapraszamy.